Φυσιολογικός τοκετός

Τι είναι ο φυσιολογικός τοκετός;

Ως φυσιολογικός ορίζεται η φυσιολογική διαδικασία κατά την οποία γίνεται έξοδος του εμβρύου από τη μήτρα μέσω του κόλπου μετά από διαστολή του τραχηλικού στομίου.

Πόσο διαρκεί ο τοκετός;

Η διάρκεια του τοκετού διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η μέση διάρκεια του πρώτου τοκετού μιας επιτόκου είναι 12 έως 14 ώρες, ενώ στους  επόμενους  διαρκεί λιγότερο. Παράγοντες που αφορούν το έμβρυο και τις σχέσεις του με τη λεκάνη της μητέρας αυξάνουν ή ελαττώνουν τη διάρκεια του τοκετού. Τέτοιοι παράγοντες είναι το μέγεθος του εμβρύου σε σύγκριση  με τις διαστάσεις της λεκάνης. Επίσης σημαντικός  παράγοντας  στην εξέλιξη του τοκετού είναι η ποιότητα του τραχήλου, εάν δηλαδή, ο τράχηλος είναι σκληρός ή μαλακός και το πόσο συχνά έρχονται και το πόσο διαρκούν οι ωδίνες της μήτρας.

Ποια είναι τα στάδια του τοκετού;

Ο φυσιολογικός τοκετός διαιρείται σε τρία στάδια:

Στάδιο της διαστολής

Μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες, ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη γέννα. Σε αυτό το στάδιο περιμένουμε να ανοίξει ο τράχηλος, προκειμένου το μωρό να βγει από τη μήτρα. Ο τράχηλος με την πίεση της κεφαλής του εμβρύου δεν συστέλλεται ,αλλά ανοίγει παθητικά (διαστολή τραχήλου).

Στάδιο της εξώθησης

Το στάδιο της εξώθησης ξεκινάει όταν ολοκληρώνεται η διαστολή, οπότε και το μωρό εξέρχεται από τη μήτρα και από τη λεκάνη της γυναίκας. Διαρκεί λιγότερο από το στάδιο της διαστολής, συνήθως λίγα λεπτά.

Οι συστολές (ωδίνες) προκαλούν άλλοτε πιο ήπιες άλλοτε πιο έντονες ενοχλήσεις ή πόνους στην πλάτη ή χαμηλά στην κοιλιά και μπορούν εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπιστούν με την αλλαγή θέσης ή με μικρές, γρήγορες αναπνοές.

Αν υπάρξει ιδιαίτερη καθυστέρηση στην κάθοδο ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι το έμβρυο δεν οξυγονώνεται σωστά, τότε παρεμβαίνει ο γυναικολόγος και επιταχύνει τον τοκετό, με τη χρήση κάποιας μορφής εμβρυουλκίας.

Συστολές

Κατά τη διάρκεια του τοκετού πρέπει να σημειώνεται η ώρα που ξεκινάει μια συστολή, η διάρκειά της καθώς και η ώρα που ξεκινάει η επόμενη, προκειμένου να μπορούμε να υπολογίσουμε σωστά το μεσοδιάστημα. Οι πρώτες (ήπιες) συστολές συνήθως έχουν μεσοδιάστημα 15-20 λεπτά και διαρκούν από 60 έως 90 δευτερόλεπτα. Όσο περνάει η ώρα γίνονται όλο και πιο συχνές μέχρι να φτάσουν τα 5 λεπτά μεσοδιάστημα. Τη στιγμή του τοκετού συνήθως έχουμε έντονες συστολές που διαρκούν 45-60 δευτερόλεπτα και έχουν μεσοδιάστημα 3-4 λεπτά. Το στάδιο των συστολών ολοκληρώνεται με την πλήρη διαστολή του τραχήλου της μήτρας (10 εκατοστά) και την τελική έξοδο του εμβρύου και του πλακούντα (υστεροτοκία).

Στάδιο της υστεροτοκίας

Λίγο μετά τον φυσιολογικό τοκετό του νεογνού η μήτρα πραγματοποιεί νέες συστολές, με αποτέλεσμα την έξοδο του πλακούντα και των διαφόρων υμένων που περιβάλλουν το έμβρυο όταν αυτό βρίσκεται μέσα στη μήτρα. Συνήθως ο πλακούντας αποκολλάται μέσα σε 5-10 λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί ο τοκετός, ο μαιευτήρας ελέγχει την μήτρα και  αποκαθιστά με ράμματα τυχόν βλάβες και ρήξεις που υπάρχουν στον τράχηλο της μήτρας, τον κόλπο και το περίνεο της γυναίκας. Η μήτρα συνεχίζει τις συσπάσεις, πολύ ελαφρότερες (υστερόπονοι), ώστε να μικρύνει, στραγγαλίζοντας τα αγγεία που έδιναν αίμα στον πλακούντα, και έτσι αποφεύγεται η αιμορραγία. Κατόπιν, η γυναίκα μεταφέρεται και παραμένει για περίπου δύο ώρες στο χώρο της ανάνηψης, αποκλειστικά για λόγους ασφάλειάς της.

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις ιατρικές μας υπηρεσίες.

Ερυθρού Σταυρού 6, Μαρούσι
2106869691 , 6988636932

Σαλαμίνος 146 & Α. Ρούσου, Μέγαρα
22960 81970 , 6988636932

Κλείστε online ραντεβού