Καθ’ έξιν αποβολές

Τι είναι οι καθ’έξιν αποβολές;

Καθ' έξιν ή επανειλημμένες αυτόματες αποβολές αποκαλούνται οι επαναλαμβανόμενες συνεχείς αποβολές, τριών ή περισσοτέρων κλινικά αναγνωρισμένων κυήσεων. Οι πρωτοπαθείς αποβολές αναφέρονται σε γυναίκες που έχουν τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες αυτόματες αποβολές, με τον ίδιο σύντροφο και καμία κύηση μετά την 20ή εβδομάδα. Οι δευτεροπαθείς αποβολές αναφέρονται σε γυναίκες που είχαν τρεις αυτόματες αποβολές, με τον ίδιο σύντροφο, μετά την γέννηση ενός παιδιού ή μετά από έναν ενδομήτριο θάνατο. Καθ’ έξιν αποβολές εμφανίζονται στο 1-2% των ζευγαριών.

Υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες για τις καθ’ έξιν αποβολές;

Οι παρακάτω παράγοντες μπορούν να προδιαθέσουν την εμφάνιση καθ’ έξιν αποβολών:

 • Η προχωρημένη ηλικία της γυναίκας ή/και του άνδρα είναι ανεξάρτητοι προδιαθεσικοί παράγοντες για αποβολή. Ο κίνδυνος αυξάνεται ειδικά για γυναίκες άνω των 35 ετών και άνδρες άνω των 40 ετών.
 • Το ιστορικό αποβολών
 • Οι χρωμοσωμικές εμβρυϊκές ανωμαλίες
 • Η παχυσαρκία
 • Ο σακχαρώδης διαβήτης
 • Οι διαταραχές του θυρεοειδούς
 • Το κάπνισμα
 • Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες του άνδρα ή της γυναίκας
 • Η συγγενής ή επίκτητη θρομβοφιλία
 • Οι συγγενείς ανωμαλίες μήτρας
 • Ιδιοπαθείς παράγοντες: σε πολλές περιπτώσεις οι καθ’ εξιν αποβολές είναι ανεξήγητες, δηλαδή δεν ανευρίσκεται το αίτιο.

Ποια είναι τα βήματα διερεύνησης των καθ’ έξιν αποβολών;

Στην περίπτωση των καθ’ έξιν αποβολών, σε αντίθεση με μια απλή αποβολή, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για ανεύρεση πιθανών αιτιολογικών παραγόντων με σκοπό να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, αν αυτό είναι δυνατό, ώστε να αποφευχθεί μια επιπλέον αποβολή στο μέλλον.

Η διερεύνηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Διακολπικό υπέρηχο έσω γεννητικών οργάνων: Αν διαπιστωθεί κάποια δομική ανωμαλία στη μήτρα τότε ενδεχομένως να απαιτηθεί 3D υπέρηχος, MRI, υστεροσκόπηση ή ακόμα και λαπαροσκόπηση.
 2. Tests για το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APL): Προτείνονται σε περίπτωση καθ’ έξιν αποβολών ή αποβολής 2ου τριμήνου και περιλαμβάνουν: Αντιπηκτικό του λύκου, αντικαρδιολιπινικά αντισώματα και αντισώματα κατά της β2-γλυκοπρωτεΐνης. Για να καταλήξουμε σε διάγνωση, θα πρέπει να υπάρχουν δύο θετικά δείγματα με τουλάχιστον 12 εβδομάδες διαφορά.
 3. Έλεγχο καρυότυπου: Στην τρίτη αποβολή αποστέλλουμε τα προϊόντα της κυήσεως για κυτταρογενετικό έλεγχο. Έλεγχος καρυοτύπου των γονέων από λήψη περιφερικού αίματος συστήνεται όταν τα αποτελέσματα του κυτταρογενετικού ελέγχου των προϊόντων κύησης είναι θετικά για χρωμοσωμική ανωμαλία ή όταν δεν είναι δυνατό να αποσταλεί δείγμα.
 4. Γυναίκες με αποβολή 2ου τριμήνου (άνω των 14ων εβδομάδων) πρέπει να ελέγχονται για κληρονομούμενες θρομβοφιλίες, περιλαμβάνοντας τον παράγοντα Leiden, γονιδιακές μεταλλάξεις προθρομβίνης και ανεπάρκεια πρωτεΐνης S.

Ποια είναι η θεραπεία ενός ζευγαριού με ιστορικό αποβολών;

Η αντιμετώπιση ενός ζευγαριού με ιστορικό αποβολών εξαρτάται από τα αποτελέσματα όλων των διερευνητικών εξετάσεων. Για παράδειγμα, εάν μια γυναίκα έχει διθάλαμο μήτρα, τότε χρειάζεται να γίνει υστεροσκοπική αφαίρεση του διαφράγματος. Εάν υπάρχει πρόβλημα θρομβοφιλίας, θα πρέπει να υποβληθεί στην κατάλληλη αντιπηκτική αγωγή. Στην περίπτωση ανεύρεσης ανώμαλου καρυότυπου στους γονείς, προτείνεται γενετική συμβουλευτική. Αυτή μπορεί να καταλήξει σε απόφαση για: φυσική σύλληψη με τη διενέργεια επιπλέον διαγνωστικών tests, εξωσωματική με προεμφυτευτική διάγνωση ή χρήση ωαρίου/σπέρματος δότη.

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις ιατρικές μας υπηρεσίες.

Ερυθρού Σταυρού 6, Μαρούσι
2106869691 , 6988636932

Σαλαμίνος 146 & Α. Ρούσου, Μέγαρα
22960 81970 , 6988636932

Κλείστε online ραντεβού